Director del IMC dictó charla sobre “The Big 3: Math, Computations, Data”